Hale TALU

Hale TALU

Hale namiotowe TALU, przeznaczone są do całorocznego użytkowania oraz do wielokrotnego montażu i demontażu. Doskonale sprawdzającym się wszędzie tam, gdzie wymagane jest zabezpieczenie zadaszeniem dużych powierzchni. Konstrukcję nośną hali stanowią modułowo rozstawione ramy aluminiowe wykonanych z profili zamkniętych, prostokątnych. Każdy moduł posiada system pozwalający na dwukierunkowe napięcie poszycia co zdecydowanie podnosi parametry wytrzymałościowe hali oraz komfort użytkowania. Profile aluminiowe łączone są w węzłach za pomocą łączników stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Poszycie

Poszycie dachu, trójkątów hali wykonane z tkaniny poliestrowej, powlekanej PVC, zabezpieczonej przed promieniami UV i pleśnią. Poszycie klasyfikowane jest pod względem palności jako niezapalne o parametrach potwierdzonych atestem, nieprzepuszczalne dla wody, spełniająca wymogi wytrzymałości dla materiałów stosowanych do poszyć hal namiotowych. Zarówno konstrukcja jak i poszycie hal jest dostosowane do instalacji wyposażenia dodatkowego jak: twarde ściany, ściany izolowane, drzwi, bramy wjazdowe, oświetlenie, ogrzewanie i klimatyzacja.

Zalety proponowanego rozwiązania

Zastosowanie poszycia dachu z w/w membrany pozwala na pełne wykorzystanie właściwości i zalet dwukierunkowego napięcia powłoki hali (powszechnie poszycie w halach namiotowych napina się w jednym kierunku) realizowanego przez nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne naszych hal. Dwukierunkowe napięcie powłoki hali podnosi walory użytkowe hali poprzez: stałe napięcie powłoki, eliminowanie zafałdowań, wyeliminowanie efektu trzepotania poszycia, znaczne wydłużenie trwałości technicznej poszycia. Napięcie powłok oraz kąt nachylenia dachu chroni halę przed przeciążeniem zalegającym śniegiem. Zastosowanie drugiej warstwy poszycia zamiast zastosowania dachu pompowanego pozwala na zachowanie stałej odległości plandek względem siebie przez co zapewnia lepszą i jednakową na całej połaci dachowej izolację, łącznie z zaizolowaniem mostków termicznych, które tworzy konstrukcja. Dodatkowo rozwiązanie takie eliminuje urządzenia i instalację do pompowania dachu, w przypadku awarii np. braku prądu czy też perforacji dachu nie ma zagrożenia zwisu plandek i tworzenia się tzw. worków wodnych czy niecek śnieżnych co może doprowadzić do przeciążenia konstrukcji. Jednocześnie poszycie dachu tworzy jednorodną powierzchnię z mocno napiętą w dwóch kierunkach plandeką o elongacji poniżej 1% (rozciągliwość pod obciążeniem).

Produkowane przez nas hale namiotowe spełniają wymagania bezpieczeństwa, których należy przestrzegać przy projektowaniu, obliczeniach, produkcji i instalacji według EN 13782. Konstrukcja wykonywana jest w klasie EXC2 według EN 1090-2 i EN 1090-3 co potwierdza certyfikat CE. Karta katalogowa do pobrania .pdf