Hale FE

Konstrukcja hal FE

Konstrukcja nośna hali FE wykonana jest z kratownic stalowych zwieńczonych kształtownikami z profili aluminiowych
z ukształtowanymi kanałami w celu montażu poszycia PCV. Elementy ramy są połączone wkładami ze stali galwanizowanej mocowanymi do profili aluminiowych połączeniami śrubowymi i nitowymi. Wszystkie elementy konstrukcji łączone są za pomocą wysokowytrzymałych sworzni. Stężenia z lin stalowych zapewniają stabilizację podłużną, a zamontowana przegubowo
do stalowych stóp lub belek gruntowych rama główna zapewnia stabilizację poprzeczną. Konstrukcja spełnia wymogi międzynarodowych norm i standardów budowlanych.

Poszycie

Poszycie dachu, trójkątów hali wykonane z tkaniny poliestrowej, powlekanej PVC, zabezpieczonej przed promieniami UV i pleśnią. Poszycie klasyfikowane jest pod względem palności jako niezapalne o parametrach potwierdzonych atestem, nieprzepuszczalne dla wody, spełniająca wymogi wytrzymałości dla materiałów stosowanych do poszyć hal namiotowych.
Nasze wyroby – hale namiotowe – spełniają wymagania bezpieczeństwa, których należy przestrzegać przy projektowaniu, obliczeniach, produkcji i instalacji według EN 13782. Konstrukcja wykonywana jest w klasie EXC2 według EN 1090-2 i EN 1090-3 co potwierdza certyfikat CE.