Hale namiotowe – aspekt prawny

Według przepisów prawa, choć hale namiotowe ustawione na okres do 180 dni nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, to jednak zawsze o postawieniu tego rodzaju obiektu, niezależnie od przeznaczenia, należy powiadomić właściwy do tego urząd. W dużych miastach będzie to zwykle Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego, a w mniejszych miejscowościach wsiach będzie to wydział w Starostwie Powiatowym danego rejonu. Dokładnie reguluje to ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.

Podstawa prawna

Prawo budowlane określa wymagania w zakresie budowy wszelkiego rodzaju nieruchomości przemysłowych i hal, wymienia dokładnie, które obiekty wymagają jedynie zgłoszenia, a które wymagają pozwolenia na budowę. Jednak bez względu na przeznaczenie i rodzaj konstrukcji, o postawieniu hali imprezowej czy namiotowej należy powiadomić właściwy urząd. Ustawa nie różnicuje obiektów pod względem rodzaju posadowienia, czy będą to namioty zamontowane do fundamentów betonowych lub punktowych stóp fundamentowych, czy tylko na tzw. szpilki (stalowe kotwy wbijane do gruntu). Nie ma też znaczenia, czy zadaszenia namiotowe zostały zakupione, czy wynajęte. Prawo budowlane jedynie różnicuje hale namiotowe (niezależnie do kształtu i konstrukcji) pod względem okresu, na jaki mają być postawione.

Bez pozwolenia na 180 dni

Prawo budowlane wyszczególnia obiekty tymczasowe ustawione na 120 dni. Tego rodzaju konstrukcje nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku hal namiotowych na dłuższy czas wymagane jest już pozwolenie. W pierwszym przypadku inwestorzy mogą skorzystać procedury uproszczonej, to znaczy muszą tylko powiadomić urząd poprzez wypełnienie formularza „Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”. Urząd wydaje stosowne zaświadczenie, że nie wnosi sprzeciwu. Jeśli urząd tego nie dokona, to po upływie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenie uznaje się, że takiego sprzeciwu nie ma.

Uproszczona procedura nie wymaga wykonania ani przedłożenia urzędowi projektu wykonanego przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. W przypadku, jeśli hala ma zostać posadowiona na terenie publicznym, urząd może wymagać dołączenia mapki z zaznaczoną lokalizacją hali. W przypadkach szczególnych i bardziej złożonych, kiedy hala tymczasowa ma pełnić funkcje publiczne (targi, wystawy itp.), może być potrzebna opinia rzeczoznawcy p.poż, a gdy funkcja będzie związana z żywnością, to także opinia sanepidu.

Nasza firma zapewnia klientom wsparcie merytoryczne na każdym etapie inwestycji. Dzięki dużemu doświadczeni w zakresie sprzedaży i wynajmu hal namiotowych naszym kontrahentom możemy zawsze zaoferować najlepsze rozwiązanie w atrakcyjnej cenie. Kierując się wiedzą i praktyką, naszym partnerom doradzamy ustawienie hali na tzw. zgłoszenie, a w razie konieczności dłuższego użytkowania, aby być w zgodzie z prawem i nie ponosić kosztów przenoszenia, w ciągu tych 120 dni zebrać dokumentację i uzyskać pozwolenia na budowę.

Hale Magazynowe

Hale Sportowe

Zadaszenia obiektów sportowych

Hale Targowe

hale targowe

Namioty Sferyczne

Namioty Sferyczne

Namioty Imprezowe

Hale Namiotowe

Wynajem Hal Namiotowych

Wynajem Hal Namiotowych

Zadaszenia Namiotowe

zadaszenia namiotowe